Informacje o terapii niemowlaków

Metod fizjoterapii istnieje sporo, a jedną z najczęściej wykonywanych będzie NDT-Bobath – rehabilitacja bródno. Pomaga ona we wszechstronnym rozwoju najmłodszych, u których pojawiają się problemy z napięciem mięśniowym, asymetrią ułożenia, jak również takich, które urodziły się przedwcześnie i wymagają odpowiedniej stymulacji aby dogonić rówieśników. Podsumowując skrótowo jest to technika poprawienia pacjentów po przebyciu udaru mózgu, jak i innych nieprawidłowości czaszkowo mózgowych. Terapia z specjalistą oraz wykonywanie przekazanych terapeutycznych zaleceń co do opieki nad dzieckiem wspomaga rozwój a także doścignięciu pozostałych dzieci. Metodę tę z sukcesami wykonuje się już od blisko osiemdziesięciu lat. Została opracowana opierając się o analizę funkcjonowania i terapię dzieci z porażeniami mózgowymi. Sposoby poruszania się takich niemowląt będą odmienne od tych normalnych, ponieważ osoba błędnie odczuwa swoje ciało oraz źle się porusza. Stąd też treningi i ciągłe, codzienne eliminowanie błędnych nawyków poruszania się pomaga w powróceniu do poprawnego funkcjonowania.

Popularne metody fizjoterapii

Niezmiernie popularną terapią jest technika manualna która obejmuje odwracalne zaburzenia czynności rozmaitych rozkładów układu ruchu fokusując się w szczególności na kręgosłupie. Będzie ona najczęściej wykorzystywana w przypadku nieprawidłowości spowodowanych przeciążeniami, urazami itd. Wykonuje się w niej wybrane techniki manualne skutkujące usunięciem napięć i niemocy układu mięśniowo-powięziowego. Na początku poddaje się ustaleniu skalę napięcia mięśni, bólów i arytmiczności a następnie wybiera odpowiednią metodę leczenia (np. rozluźnianie, energizację mięśni, terapię punktów spustowych, rozluźnianie pozycyjne). Inną słynną terapią będzie metoda funkcjonalna, korzystająca z innych koncepcji scalając je i pozwalając stworzyć konkretną funkcję lub też odzyskać utraconą jak np. podnoszenie się z krzesła bez podtrzymywania się rękoma. Terapia ta używa plastyczności układu nerwowego, który pobudza za sprawą multipłaszczyznowej mobilizacji. Pierwszym etapem jest ustalenie celu jak np. ponowne nauczenie się poruszania bez kuli ortopedycznej. Następnie całą metodykę poświęca się temu celowi. Gdy się go osiągnie, należy wyznaczyć kolejny a potem wykorzystać wszystkie dostępne zasoby do jego osiągnięcia. Jak widać, to tylko 2. z mnóstwa rodzajów fizjoterapii, którymi powinno się zainteresować.